O IGE vai realizar unha enquisa estrutural das familias en Ames

A Concellaría de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade dá conta da comunicación emitida polo Instituto Galego de Estadística na que se informa de que durante as vindeiras semanas se vai a realizar unha operación estadística denominada "Enquisa estrutural de Fogares".

528

Trátase dunha investigación de carácter oficial cuxo obxectivo principal é reflectir as condicións de vida das familias galegas

A Concellaría de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade dá conta da comunicación emitida polo Instituto Galego de Estadística na que se informa de que durante as vindeiras semanas se vai a realizar unha operación estadística denominada “Enquisa estrutural de Fogares”. Está campaña está dirixida a 9.216 vivendas repartidas por todo o territorio galego, entre as que figuran vivendas do concello de Ames. As visitas realizaranse entre o 5 e o 9 de xullo por un entrevistador/a debidamente acreditado para cubrir o cuestionario estadístico.

Trátase dunha investigación de carácter oficial cuxo obxectivo principal é reflectir as condicións de vida das familias galegas en relación con diversas variables de interese como o nivel de estudos, os ingresos e gastos do fogar e dos seus membros. Está campaña está dirixida a 9.216 vivendas repartidas por todo o territorio galego, entre as que figuran vivendas do concello de Ames. As visitas realizaranse entre o 5 e o 9 de xullo por un entrevistador/a debidamente acreditado para cubrir o cuestionario estadístico.