Ames recibe case 24.000€ dos 211.000€ destinados pola Deputación a dinamizar a Rede Provincial de Espazos de Traballo Colaborativo

38

As achegas econónicas da Deputación están destinadas a que os centros de traballo integrantes da Rede conten con asistencias técnicas especializadas na xestión deste tipo de centros, contribúe á súa dinamización sufragando os custos funcionamento ou compras de bens destinados á actividade, así como contando con servizos de profesionais independentes para desenvolver actividades formativas e eventos.

“A Rede Provincial de Coworking é unha das apostas da Deputación para impulsar o emprego e o emprendemento e dar novas oportunidades de futuro ao rural. Os centros teñen un marcado carácter comarcal e a súa finalidade é axudar a desenvolver sectores produtivos e profesionais específicos en cada zona”, afirmou o presidente, Valentín González Formoso, que destacou que “o noso obxectivo é apoiar o talento da nosa xente moza para que poda desenvolver aquí as súas ideas, acompañando e titorizando a posta en marcha dos seus proxectos, prestándolles servizos e facilitando que compartan experiencias e recursos”, apuntou.

Estas axudas tramitanse en réxime de concorrencia non competitiva, é dicir, soamente son destinatarios/as das subvencións as entidades sen ánimo de lucro e concellos que xa conten con centros de coworking adheridos á Rede provincial.

Un total de nove espazos de traballo colaborativo dos once cos que conta a Deputación na provincia recibirán subvencións por un total de 211.051,56 euros. As axudas solicitadas oscilan entre os 11.200 euros e os 29.750 euros. Ames percibe 23.958,57 euros.

ANEXO: SUBVENCIÓNS PEL-REDE COWORKING 2024 CONCEDIDAS

InteresadoConcelloCoworkingSubvención concedida
Concello da Pobra do CaramiñalPobra do Caramiñal, ACoworking A Pobra19.481,00 €
Concello da CapelaCapela, ACoworking A Capela24.791,69 €
Concello de BriónBriónTransformando en Brión29.750,00 €
Asociación de Empresarios SearaPontes de García Rodríguez, AsGreen Coworking11.200,00 €
Concello De VedraVedraCentro de emprendemento A Estación29.750,00 €
Cámara Oficial de Comercio Industria Servicios y Navegación de Santiago de CompostelaSantiago de compostelaCoworking Dixital Ccompostela29.750,00 €
Concello de BoiroBoiroLAB Barbanza12.620,30 €
Concello de AmesAmesEspazo A Proa23.958,57 €
Concello de MoecheMoecheCentro de desenvolvemento comarcal A Fusquenlla29.750,00 €
TOTAL211.051,56 €