Horarios dos autobuses

Bertamiráns – Santiago

Luns a Venres Laborables

Con parada na Rúa da Rosa.
Dende as 7:50 ata as 20:50 cada hora.
Horas concretas: 8:35 · 9:35 · 10:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 20:35 · 21:35

Con parada en Camiño Novo e Estación de Autobuses.
Dende as 7:00 ata as 21:00 cada hora.
Horas concretas: 8:00 · 15:45

Sábados Laborables

Con parada na Rúa da Rosa.
Horas concretas: 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50

Con parada no Camiño Novo e Estación de Autobuses.
Horas concretas: 8:00 · 8:45 · 9:00 · 10:00 · 12:00 · 14:00 · 15:45 · 16:00 · 18:00 · 20:00 · 21:45

Domingos e Festivos

Con parada en Camiño Novo e Estación de Autobuses.
Horas concretas: 8:45 · 9:00 · 10:00 · 12:00 · 14:00 · 15:45 · 16:00 · 18:00 · 20:00 · 21:45


Santiago – Bertamiráns

Luns a Venres Laborables

Con saída na Rúa da Rosa.
Dende as 7:15 ata as 20:15 cada hora.
Horas concretas: 8:00 · 9:00 · 10:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 20:00 · 21:00

Con saída na Estación de Autobuses e por Camiño Novo.
Dende as 7:45 ata  as 21:45 cada hora.

Sábados Laborables

Con saída na Rúa da Rosa.
Horas concretas: 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15

Con saída na Estación de Autobuses e por Camiño Novo.
Horas concretas: 8:45 · 9:45 · 10:45 · 12:45 · 14:45 · 16:45 · 18:45 · 20:45 · 22:30

Domingos e Festivos

Con saída na Estación de Autobuses e por Camiño Novo.
Horas concretas: 9:45 · 10:45 · 12:45 · 14:45 · 16:45 · 18:45 · 20:45 · 22:30

Servicio prestado polas empresas: Autobuses Hnos. Ferrin y Monbus


Bertamiráns – O Milladoiro

Luns a Venres Laborables. De Setembro a Xuño

Con saída dende Bertamiráns.
Autobuses de Calo: 11:00 · 12:15 · 19:00

Con saída dende Milladoiro.
Autobuses de Calo: 10:00 · 11:45 · 17:30


O Milladoiro – Santiago

Lunes a Viernes Laborables

Con parada na Rúa da Rosa.
Autobuses de Calo: Dende as 7:00 ata as 21:45 cada 15 minutos. En horas punta cada 5 minutos.

Con parada na  Estación de Autobuses.
Autobuses de Calo: 8:24 · 9:28 · 15:24 · 19:18
Castromil: 7:30 (del 16.09 al 14.06) · 8:00 (del 15.06 al 15.09) · 8:10 · 9:15 · 10:40 · 10:45 · 12:45 · 15:15 · 16:15 · 16:30 · 18:45 · 19:45 · 22:00 (menos o venres) · 22:15 (só o venres)
Arriva: 7:38 · 8:14 · 8:34 · 9:59 · 11:24 · 12:29 · 13:25 · 14:29 · 15:25 · 16:24 · 17:29 · 18:25 · 19:29 · 20:25 · 21:29 · 22:24

Sábados Laborables

Con parada na Rúa da Rosa.
Autobuses de Calo: 7:35 · 8:35 · 9:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 16:05 · 17:05 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 22:05 · 23:00

Con parada na Estación de Autobuses.
Autobuses de Calo: 8:24 · 9:28
Castromil: 9:15 · 10:40 · 11:15 · 12:45 · 15:15 · 19:45 · 22:00
Arriva: 8:31 · 9:40 · 10:29 · 11:24 · 12:29 · 13:25 · 14:40 · 16:24 · 17:29 · 19:29 · 20:25 · 22:38

Domingos e Festivos

Con parada na Rúa da Rosa.
Autobuses de Calo: 9:35 · 10:35 · 11:35 · 13:05 · 16:05 · 17:05 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 22:05 · 23:00

Con parada na Estación de Autobuses.
Castromil: 10:40 · 12:45 · 15:15 · 19:45 · 22:00
Arriva: 9:40 · 10:29 · 11:24 · 13:25 · 14:40 · 16:24 · 17:29 · 19:29 · 20:25 · 22:38

Poligono de Milladoiro. Luns a Venres

Autobuses de Calo: 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10
Meses de Xullo e Agosto: 08:10 · 09:10 · 13:10 · 14:10 · 19:10 · 20:10


Santiago – O Milladoiro

Lunes a Viernes Laborables

Con saída dende a Rúa da Rosa.
Autobuses de Calo: Dende as 7:00 ata as 21:30 cada 15 minutos.
Saldrá un autobus ás 22:00 e outro ás 22:30

Con saída dende Estación de Autobuses.
Autobuses de Calo: 8:30 · 13:10 · 18:10 · 20:10
Castromil: 6:50 · 9:00 · 10:00 · 11:30 · 12:30 · 14:00 (del 16.09 al 14.06)· 14:35 (del 15.06 al 15.09) · 15:00 · 15:22 (del 16.09 al 14.06) · 16:30 · 18:00 · 19:00 · 20:30
Arriva: 7:00 · 8:00 · 9:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00

Sábados Laborables

Con saída dende a Rúa da Rosa.
Autobuses de Calo: 8:00 · 9:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 16:30 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:30 · 22:30 · 23:15

Con saída dende a Estación de Autobuses.
Autobuses de Calo: 8:30 · 13:10 · 18:10
Castromil: 10:00 · 11:30 · 12:00 · 14:10 · 16:00 · 20:30
Arriva: 8:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 21:00

Domingos e Festivos

Con saída dende a Rúa da Rosa.
Autobuses de Calo: 10:00 · 11:00 · 12:00 · 14:00 · 16:30 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:30 · 22:30 · 23:15

Con saída dende a Estación de Autobuses.
Castromil: 11:30 · 12:00 · 18:00 · 20:30
Arriva: 8:00 · 10:00 · 11:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 21:00

Poligono de Milladoiro. Luns a Venres

Con saída dende a Rúa da Rosa.
Autobuses de Calo: 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:40
Meses de Xullo e Agosto: 08:40 · 09:40 · 13:40 · 14:40 · 19:40 · 20:40