O Pleno de febreiro aprobou distintas obras e a prórroga á concesionaria da piscina cuberta

451

 

O proxecto de Camiño de Punxeiras baixas conta cun orzamento de máis de 52.000 euros

Outros puntos da orde do día que foron aprobados por unanimidade foron o proxecto técnico denominado Camiño en Punxeiras baixas e outros que conta cun orzamento de 52.250,22 euros. Este proxecto preténdese sufragar coa subvención de 43.182 euros, que achega a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), a través do plan de mellora de camiños municipais 2018-2019. O importe de 9.068,22 correspondente ao IVE debe ser asumido polo Concello de Ames. Este proxecto recolle a mellora de dous camiños: o viario de Punxeiras, que vai dende a escola unitaria, e outro que é o camiño que bordea o lugar de Seares de Abaixo. Tamén se aprobou por unanimidade a desafectación dun camiño público de 162,82 metros cadrados situado no lugar de Firmistáns, na parroquia de Bugallido, para ser recibido formalmente o terreo desafectado con carácter de ben patrimonial.

Por outra banda, aprobouse por unanimidade conceder dúas autorizacións de compatibilidade a un auxiliar administrativo a unha técnica para exercer a actividade privada de avogado/a en horario de tarde, cunha serie de condicións que lle marcará o propio Concello de Ames. Por último, aprobouse co voto favorable dos membros do goberno e dos concelleiros e concelleiras de Ames Novo e do concelleiro non adscrito, Javier López, a terceira prórroga, polo prazo de 5 anos, da concesión administrativa da xestión e mantemento do Centro deportivo municipal A Telleira. Os concelleiros e concelleiras do grupo municipal popular e de Pacto por Ames, abstivéronse. Este acordo de prórroga establece que a concesionaria, Serviocio Deporte, Cultura e Recreación SL, terá que realizar obras de investimento por importe de 265.375 euros, sen incluír o IVE.