Aviso legal

A Revista AMSGO! é unha publicación dixital propiedade de Libre Expresión de Medios de Galicia S.L., con enderezo na Praza de Ramón Domínguez, 1- CP 15702 (Santiago de Compostela, A Coruña). O correo de contacto da redacción é redaccion@revistaamsgo.com.

A Revista AMSGO! non almacena datos dos seus lectores. O sitio web funciona a través de WordPress, que utiliza por defecto dous tipos de cookies: de sesión e de comentarios. As cookies de sesión establécense cando o usuario accede a un sitio web de WordPress, contendo os datos de autentificación do lector e os axustes da área de interface. Os cookies de sesión espiran aos 15 días. As cookies de comentario aparecen automaticamente cando un usuario publica un comentario nun sitio web de WordPress, e conteñen o seu nome de usuario, enderezo de correo electrónico e URL. Estes cookies permiten a WordPress completar automaticamente os campos de nome de usuario, enderezo de correo electrónico e URL en subsecuentes visitas do mesmo usuario. Estas cookies expiran e 347,22 días. En ningún caso a Revista AMSGO! rexistra datos de usuarios, con propósito comercial ou de calquera outro tipo.

A Revista AMSGO! respecta en todo momento a lexislación vixente sobre a comunicación dixital, con base na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.